Szabjunk

for English, please scroll down

Az első kérdés, hogy egy-egy színkombinációból hány blokkot szeretnénk szabni?

Tükörszimmetrikus blokkokra, vagy csak egy oldalasra akarjuk szabni?

Felezett négyzetet, vagy téglalapot akarunk-e kiindulásnak?

Ha ezeket sikerült eldönteni- a színezőlap alapján már azt is tudjuk, hogy miből mit szabunk, akkor nézzük a lehetőségeket.

A klasszikus leiratok szerint a kiindulás egy nagyobb négyzet és ezt átlóban megrajzoljuk. A vonal jobb és bal oldalán varrunk, majd kettévágjuk. Ez is egy megoldás, így egyből két négyzetet kapunk, amit szabás előtt méretre kell igazítani.


Tehát ebben az esetben egyszer szabjuk a kiindulási négyzetet, aztán az összevarrás előtt még egyszer.

ha több darab kell, akkor nekem egyszerűbb egy nagy négyzet szabása mindkét anyagból. Az oldalak összevarrása után átlóban vágni és pontosan azt kapjuk, amit szeretnénk.


Ha éppen csíkjaink vannak a "valamire jó lesz még" dobozban, és pont jó a méret, akkor használjuk fel! Ez a szabási módszer is tökéletes:


Négyzetek esetén van legalább három módszer. (van több is, de most úgy gondolom ennyi elég)

Téglalapok esetén biztosabb a kívánt nagyságot kivágni és azt átlóban kettévágni, viszont ügyeljünk, hogy színt színre fordítva vágjuk a két anyagot.


Szabási táblázat cm-ben számolva 7,5 mm varrásráhagyást tartalmaznak, míg az inch-ben megadott méretek 1/4" varrásráhagyást.


A négyzet szabásaA téglalap szabásaNincs már más teendő, mint elő az anyagokkal és szabjunk, varrjunk!

Jó munkát kívánok mindannyiunknak!


Cutting


The first question is how many blocks do we want to cut from each color combination?

Would you like to cut to mirror-symmetric blocks or just one side?

Do we want a halved square or a rectangle as a starting point?

Once these question have been decided, we have already know - from the coloring page- what we are cutting from.

According to classical descriptions, the starting point is a larger square and this is drawn diagonally. Sew on the right and left sides of the line and then cut it in half. This is also a solution, so we get two squares at once, which must be adjusted to size before cutting.

So in this case, we cut the starting square once, then again before the sewing.

If you need more pieces, it’s easier for me to cut a big square out of both fabrics. After sewing the pages together, cut diagonally and we get exactly what we want.


If we just have stripes in the "something will be good yet" box and the size is just fitting, let's use it! This cutting method is also perfect:


For squares, there are at least three methods (there are more, but now I think that's enough).

In the case of rectangles, it is safer to work according to the required size and cut it diagonally in half, but be sure to cut the two materials in color.

The cutting table in cm contains 7.5 mm of seam allowance, while inches are 1/4 "of seam allowance.


Cutting the square

Cutting the rectangle